Om oss

Adresse

Singers vei 7

1456 Nesoddtangen

Om oss

Velkommen til oss!

I Barneomsorgen veileder og hjelper vi barn, ungdom og deres familier med å håndtere hverdagen og dens tøffe tak.

Vi har en gjennomgående relasjonell tilnærming til arbeidet der vi jobber terapeutisk og kognitivt med barnet og dets omgivelser.

Fokuset i arbeidet vårt er å bygge opp evner og ferdigheter hos barn og ungdom gjennom gode samtaler og barnets interesser og forståelse.

Vi bruker samtaleterapi og nettverksbygging som metode for å styrke barnets selvtillit og sosiale ferdigheter. Vårt hovedmål når vi jobber med barn og ungdom handler om å gi barna verktøy i hverdagen for å hjelpe dem med å styrke deres person. 


Vi har lang og bred erfaring fra SFO, Aktivitetsskole, barnevern,
fritidsklubber, skole, idrettslag og musikk- og kulturskoler og har god kjennskap til hvordan barn og ungdom kan bruke sine ferdigheter på en best mulig måte for å mestre sin tilværelse.


Vi tror på at det er svært viktig å arbeide med barns utvikling, barns selvfølelse og deres sosiale mestring, og ser hvilken stor verdi det har for de som sliter.


Erfaring fra Osloskolen siden 2001.

Erfaring fra spillerutvikling i Oslo fotballkrets siden 2005.

Erfaring fra Ungdomstjenesten i Oslosiden 2005.


Det er svært viktig å arbeide med barnevern, barns selvfølelse og deres sosiale mestring, slik aten kan se hvilken stor verdi det har for de som blir hjulpet. Det er ikke alle barn som finner ut av sin egen rolle, sosialitet og sosiale mestring. Noen behøver hjelp til refleksjon, og bygging av sitt selv.


Da er vi i Barneomsorgen glade for å kunne hjelpe til. 


med vennlig hilsen


Bolek Aleksandersson

Vår historie

Barn i tall

 • 7,6 millioner barn døde før de fylte fem år i 2010. Det tilsvarer en av syv barn. I 1970 var dette tallet 16,6 millioner.
 • Hver dag blir ca 1.000 babyer HIV-smittet av mor.
 • Mer enn 200 millioner barn under fem år når ikke sitt kognitive utviklingspotensiale.
 • 67 millioner barn går ikke på skole, det vil si én av seks barn. 53 prosent av disse er jenter.
 • 2.5 millioner mennesker er tvunget inn i menneskehandel – Opptil 50 prosent er barn.
 • Rundt 215 millioner gutter og jenter mellom 5-17 år er tvunget til å jobbe, 115 millioner av disse er i farlig arbeid.
 • 3,4 millioner barn under 15 år lever med HIV.
 • 153 millioner barn er foreldreløse.
 • 20 millioner babyer blir født med for lav fødselsvekt hvert år.
 • En tredjedel av verdens barn lider av underernæring.
 • Kronisk underernæring tar livet av 1,1 millioner barn hvert år.
 • 340.000 barn dør hvert år av akutt underernæring.
 • 86 prosent av barn i 29 land har opplevd å få fysisk straff i hjemmet sitt.
 • Over halvparten av fødslene rundt i verden skjer uten profesjonelt helsepersonell.
 • 2,5 milliarder mennesker lever med dårlige sanitære forhold.
 • Mellom 500 millioner og 1,5 milliarder barn har blitt utsatt for vold.
 • Mer enn 350.000 kvinner dør årlig under graviditeten eller fødselen.

2012

2013-2018

2019

2020

Oppstart med

leksehjelp og miljøterapi


Gjennomført kurs i:

- skadelig seksuell adferd blant barn

- kropp, identitet og seksualitet

- traumebevissthet rundt barn og unge

- vold og seksuelle overgrep mot barn

- traumebevisst omsorg

- reguleringsarbeid med barn og ungdom

Startet opp ny kursmodul

- foreldreveiledning 10-13 år

- livsmestringskurs for barn og ungdom

- selvbildebygging

Første gruppeundervisning for barn og ungdom med egen kursplan

Statistikk

300

fornøyde kunder

30

veiledede
familier

15

år med erfaring fra feltet

Våre ansatte

Finn oss

Copyright © All Rights Reserved

Barneomsorgen Bolek Aleksandersson